DVM group
Search
Close this search box.

Magyarország és az USA kormánya ingatlancsereszerződést írt alá

Magyarország és az USA kormánya ingatlancsereszerződést írt alá

2014 június 20-án a Budai Várban tartott ünnepségen Magyarország és az Egyesült Államok kormánya aláírta a több budapesti történelmi épület tulajdonosváltásáról szóló Átadási Okiratot. Magyar részről Márton Péter, az MNV Zrt. vezérigazgatója, amerikai részről pedig a budapesti Amerikai Nagykövetség ideiglenes ügyvivője, M. André Goodfriend látta el a dokumentumot kézjegyével.

Ez az esemény a Magyarország és az Egyesült Államok közötti, hosszú évekig tartó tárgyalások és munka betetőzését jelentette, melynek eredményeképpen létrejött egy kölcsönösen előnyös ingatlan-átadási szerződés. Még 2007 szeptemberében írta alá a két kormány képviselője azt a megállapodást, mely részletezte mindkét kormány kötelezettség-vállalásait arra vonatkozóan, hogy miképpen kell felújítani és karban tartani a kérdéses épületegyütteseket az átadás előtt.

Az ünnepségen az USA több épületet átadott a magyar kormánynak: a történelmi jelentőségű Táncsics Mihály utcai épületegyüttest; egy családi házat a XII. kerületben; valamint egy lakóépületet a Széchenyi rakparton. A három átadásra került ingatlant az Egyesült Államok kormánya vásárolta meg 1948-ban. Az elmúlt 66 év során az Egyesült Államok kormányai jelentős összegeket invesztáltak ezeknek az épületeknek a felújítására és karbantartására, tiszteletben tartva az ingatlanok egyedülálló történelmi jellegzetességeit, miközben gondoskodtak arról, hogy használatuk során a modern kor követelményeinek is megfeleljenek.

E három történelmi épületért cserébe, Magyarország kormánya átadja az Amerikai Egyesült Államoknak a Szabadság tér 10-11. szám alatti, felújított épületeket. Ezeket az ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő irányításával és a DVM Group, mint fővállalkozó kivitelezésében újították fel.

„A mai esemény a magyar és az amerikai kormány közötti nagyszerű együttműködés ünnepe. Mindkét fél értéket kap a cserével, és meg vagyunk róla győződve, hogy senki sem veszít a tranzakció során,” mondta M. André Goodfriend. “Mindazon évtizedek során, amíg a tulajdonunkban volt a Táncsics épületegyüttes és a többi, érintett ingatlan, az USA mindig felelősen viszonyult ahhoz, hogy történelmi és kulturális jelentőségüket tiszteletben tartva őrizze meg ezeket az épületeket. Amerikaiként nagyra értékeljük az 1848-as szabadságharcosok áldozatát. Osztjuk azokat az értékeket, melyek vezérelték őket, azt a felfogást, hogy az egyének a mindenkori kormányzattól függetlenül fontos szerepet játszanak társadalmaik alakításában, és amelyek minket, amerikaiakat is vezéreltek. Megtiszteltetés volt, hogy megőrizhettük és megóvhattuk ezt a történelmi épületegyüttest, és örömünkre szolgál, hogy a magyar kormány a magyar emberek javára fogja majd használni. Arra törekszünk majd, hogy az új, Szabadság téri épületünket is ugyanilyen felelősségteljes módon használjuk.”

Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet, a Külügyminisztérium képviseletében a következőket mondotta: „Szimbolikusnak tartom, hogy az Egyesült Államok kormányával jött létre ez az ingatlancsere. Az a nép, amelyik talán a legtöbbet teszi más népek és nemzetek szabadságának, prosperitásának a megteremtéséért, egy, a szabadság eszményéhez köthető épületet adott vissza a magyaroknak, miközben a szintén szimbolikus Szabadság tér, Ronald Reagan elnök szobra után, egy újabb szelet Amerikával bővül. A legfontosabb Magyarország számára továbbra is a közös érdekek talaján álló kapcsolat mellett a közös értékeken alapuló kapcsolat marad. Olyan kapcsolat ez barátainkkal és szövetségeseinkkel, amely megingathatatlan, s amelyért mindig készek leszünk kiállni. Segít ebben bennünket az az egyre szorosabb gazdasági kötelék, együttműködés, amely Magyarország és az Egyesült Államok között fennáll.”

„Az igen magas színvonalú kivitelezés a magyar szakemberek felkészültségének bizonyítéka, a Vagyonkezelő és egyben a magyar állam sikere is”, mondta Fónagy János, a nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. “Hiszen az eredmények hátterében a 2010-ben lezajlott jelentős vagyonpolitikai fordulat is áll. Ennek köszönhetően sikerült véget vetni a pazarló, rendezetlen viszonyoknak, amelyek a tárca hatáskörébe tartozó szakterületeket jellemezték a korábbi időszakokban. Az állam immár hatékonyan használja fel nemzeti értékeinket és erőforrásainkat, meggondoltan gyarapítja a közvagyont – folyamatosan bebizonyítva: az állam igenis lehet jó gazda”, mondta az államtitkár, aki hozzátette: „Végre visszakerülhetnek a magyar állam tulajdonába a számunkra oly nagy jelentőséggel bíró épületek, amelyeket terveink szerint részben középületként hasznosítunk majd, részben pedig látogathatóvá tesszünk a nagyközönség számára.”

Az MNV vezérigazgatója, Márton Péter hozzátette: „Mindig örömmel tölt el, ha olyan eseményen vehetek részt, ahol az állami vagyongyarapodásról számolhatunk be. Még nagyobb az örömünk, amikor ez az állami vagyongyarapodás, a történelmi, vagy kulturális örökségünk területén valósul meg, mint ezúttal is.” Márton Péter köszönetét fejezte ki az MNV dolgozóinak a projekt sikeres megvalósításáért.